top of page

שלושת נעלמים המובילים להצלחה בריפוי כל מחלה


כלל ראשון:

מחלה היא מחסום שמערכת החיסון יוצרת, כדי להגן על הבריאות מפני סכנות שונות.

ביטול התגובה החיסונית של מנגנוני ההגנה מותיר את הגוף חשוף בפני מזיקים רבים ופוגע בתאי המוח, הכבד, הכליות והמערכת ההורמונלית.

כלל שני

מחלות אינן מתפתחות מעצמן, הן באות מסיבות ברורות

מטרת טיפול אלטרנטיבי היא לזהות את הגורמים שהובילו להתפתחות המחלה. לתת מענה מקיף לכול גורמי דלקת פרקיםכלל שלישי

חייבים לדעת במי נלחמים, אחרת אי אפשר לנצח

אבחון גורמי המחלה הוא מפתח לריפוי. ברגע שמסלקים את הגורם מבטלים צורך לתגובות חריגות של מערכת החיסון.


0 просмотров0 комментариев

Недавние посты

Смотреть все

تعليقات


bottom of page